Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky nakupování prostřednictvím internetového obchodu pneu-komplex.cz ve smyslu ustanovení Občanského/Obchodního zákoníku.


JAK NAKUPOVAT

Vyberte si zboží

Zboží si vyberte prohlížením katalogu, nebo hledáním.

 • Hledání dle parametrů v katalogu (lišta) je nejpřesnější a slouží pro výběr s možností volby.

 

 

Lišta výběru

 • Fulltextové vyhledávání doporučujeme použít pakliže hledáte text v obsahu stránek anebo znáte přesné parametry hledaného zboží (šířka, profil, ráfek, M+S - např.: 165,70,13, zimní) a chcete rychle najít například veškeré nabízené zimní pneumatiky vhodné pro osobní automobily s ráfkem velikosti 13" (zadejte 13 a zimní a vyberte vyhledat v osobních).

Fulltext

Vložte jej do košíku

Jste-li již rozhodnuti pro konkrétní položku, vložte zboží do košíku. Na stránku košíku se dostanete kdykoliv i stisknutím příslušného tlačítka v pravém horním rohu obrazovky. Na stránce košíku můžete rovněž se zbožím dále manipulovat.

Vyplňte objednávku

Zde je nutné zadat údaje potřebné k realizaci dodávky (Vaše nacionále):

 • Způsob odběru zboží (osobní odběr, doručení přepravní službou)
 • Jméno a Příjmení (název firmy)
 • IČO, DIČ (pouze firma)
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Dodací adresa (soukromá osoba – bydliště, firma - sídlo)
 • Fakturační adresa (v případě odlišnosti od bydliště resp. sídla)
 • Poznámka

Vaší objednávku odešlete k vyřízení. O doručení Vaší objednávky do našeho zpracovatelského centra budete informováni emailem neprodleně po odeslání.

Potvrdíme Vám přijetí Vaší objednávky

Po obdržení objednávky Vám nejpozději následující pracovní den potvrdíme její přijetí. Zpráva rovněž obsahuje již konkrétní údaje týkající se zejména termínu vyřízení Vaší objednávky. Zboží je obvykle expedováno týž den případně je s Vámi domluven náhradní termín a způsob.

Odběr/doručení zboží

Zboží si odeberete dle Vámi navrženého způsobu (osobní odběr, doručení přepravní službou). Při volbě osobního odběru je Vám zboží na zvolené provozovně blokováno 7 dní od potvrzení objednávky. Pokud není odebráno do této lhůty, Vaše objednávka je automaticky stornována.

[ Nahoru ]

Všeobecné podmínky

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník stvrzuje závaznost své objednávky a současně souhlas s těmito všeobecnými podmínkami. Zjistí-li provozovatel, že údaje o zákazníkovi v objednávce nejsou pravdivé, je oprávněn objednávku stornovat.

K dodatkům či návrhům změn podmínek prodeje ze strany zákazníka oproti nabídce provozovatele (protinávrhy) se nepřihlíží, ledaže by byly provozovatelem internetového obchodu (dále i jen „provozovatel“) výslovně anebo dodáním v souladu s protinávrhem přijaty.

V případě, že je zákazníkem podnikatel, stvrzuje odesláním objednávky též souhlas s Obchodními podmínkami provozovatele, zveřejněnými zde: OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky mají v případě rozporu přednost před těmito Všeobecnými podmínkami a Reklamačním řádem.

 

ISO 9001UN ECE Regulation 108+109

Ceny

Provozovatel uvádí na stránkách svého internetového obchodu (dále jen „e-shop“) veškeré ceny včetně DPH. Upozorňujeme, že položky označené akce, sleva, doprodej apod. jsou k dispozici v omezeném množství (takto označená nabídka vždy platí pouze do vyprodání zásob). Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv změnu cen.

V případě, že se během vyřizování objednávky podstatně změní cena zboží na trhu nebo jiné podstatné okolnosti nebo byla na e-shopu chybně udaná cena zboží, oznámí to provozovatel zákazníkovi a navrhne řešení. Je-li zákazník podnikatelem, má provozovatel v takovém případě vždy právo objednávku stornovat.

 

Způsob platby

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb (nejsou-li dány k dispozici i jiné způsoby):

 • Hotovost - platba při osobním převzetí zboží v provozovnách e-shopu (České Budějovice, Praha)
 • Dobírka – platba při doručení zboží přepravní službou na doručovací, resp.  fakturační adresu uvedenou v objednávce.

Dodávka zboží

Dodávka zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů je zboží nabízené na e-shopu skladem na jedné z provozoven provozovatele a tedy ihned k osobnímu odběru na dané provozovně. Dodací lhůta při dodávce prostřednictvím přepravní služby se obvykle pohybuje v rozmezí 48 až 72 hodin v pracovní dny od doručení Vaší objednávky. V případě méně běžného či problematického zboží může být dodací lhůta delší.

 

Způsob doručení

Zákazník má možnost si zvolit (nejsou-li dány k dispozici i jiné způsoby):

 • osobní odběr v provozovnách e-shopu (České Budějovice, Praha)
 • doručení prostřednictvím přepravní služby.

V případě využití přepravní služby se zákazník může informovat na aktuální stav přepravy telefonicky u provozovatele. Po převzetí zboží přepravcem bude zákazník kontaktován pracovníky přepravní služby za účelem informování o době doručení. Zákazníkovi je za doručení zboží prostřednictvím přepravní služby (není-li dohodnuto jinak) účtována cena za přepravu dle ceníku e-shopu, v případě platby dobírkou je účtována též odměna za dobírku dle ceníku e-shopu.

 


Pro maloobchodní prodej:

Platný ceník dopravy od 1.9.2017

Osobní a dodávkové pneumatiky:

1 - 2 kusů pneumatik - 89 Kč
16 - 32 kusů pneumatik - 690 Kč
33 a více pneumatiky - doprava zdarma

Malé nákladní pneumatiky: (6,50-20, 6,50R20, 7,50-16, R17,5)
1 kus pneumatiky - 89 Kč
9 a více kusů pneumatik - doprava zdarma

Nákladní pneumatiky:
1 kus pneumatika - 159 Kč
7 a více kusů pneumatik - doprava zdarma

Dobírka - 29 Kč

Ceny jsou vč. DPH

 

Pro velkoobchodní partnery/dealery:

Platný ceník dopravy od 1.9.2017

Osobní a dodávkové pneumatiky:

1 - 2 kusů pneumatik - 89 Kč
16 - 32 kusů pneumatik - 690 Kč
33 a více pneumatiky - doprava zdarma

Malé nákladní pneumatiky: (6,50-20, 6,50R20, 7,50-16, R17,5)
1 kus pneumatiky - 89 Kč
9 a více kusů pneumatik - doprava zdarma

Nákladní pneumatiky:
1 kus pneumatika - 159 Kč
7 a více kusů pneumatik - doprava zdarma

Dobírka - 29 Kč

Ceny jsou vč. DPH.

Žádné další poplatky nejsou účtovány

Převzetí zboží (zásilky)

Zákazník (příjemce zboží) má povinnost při převzetí zboží (zásilky) zkontrolovat, zda je dodávka zboží kompletní a neporušená (nevykazuje zjevné znaky poškození). Pokud příjemce zjistí zjevné vady zásilky, oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravní službě a sepíše s ní zápis o škodě, který bez zbytečného odkladu doručí provozovateli.

 

Ochrana osobních údajů

Zákazník – fyzická osoba udílí odesláním objednávky souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytovaných provozovateli v rámci objednávky, a to výhradně pro účely související s dodávkami zboží a služeb provozovatele a případné uplatňování práv a plnění povinností provozovatele. Zákazník odesláním objednávky dále udílí provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.

Souhlas se zpracováním obchodních údajů a zasíláním obchodních sdělení může být zákazníkem kdykoli odvolán. Zákazník má právo na přístup k osobním údajům spravovaným provozovatelem, jakož i právo na jejich opravu.

Provozovatel je oprávněn poskytovat osobní údaje zákazníka výhradně subjektům, které jsou k jejich požadování oprávněni dle platných právních předpisů, a v případě jejich zpracování externím zpracovatelem pro provozovatele na základě samostatné smlouvy též takovému zpracovateli.

 

 

Spotřebitelská práva a informace

V případě, že zákazníkem je spotřebitel, bere na vědomí, že:

 Zálohová úhrada ceny zboží je vyžadována v případech, kdy zákazník zvolí některou z forem platby před dodáním zboží. Při platbě dobírkou se zboží hradí při převzetí.

 Provozovatel neúčtuje za připojení k e-shopu žádné poplatky. Provozovatel prostřednictvím e-shopu neuzavírá dlouhodobé smlouvy či smlouvy s opakovaným plněním.

 V případě, že zákazník zjistí chyby v zadané objednávce a na chyby provozovatele bez zbytečného odkladu upozorní, podnikne provozovatel potřebné kroky k nápravě chyb; provozovatel však nemůže garantovat úplnou nápravu  v případě, že na základě v dobré víře přijaté objednávky již učinil neodvratné kroky.

 Příslušný daňový doklad a informace o obsahu uzavřené smlouvy jsou uloženy v elektronickém archivu provozovatele a mohou být zákazníkovi později na žádost vydány.

 V případě, že zákazník není spokojen s postupem provozovatele, může se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci či jiný příslušný orgán státního dohledu.

 Provozovatel není vázán žádným kodexem chování.

 

Poučení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

V případě, že zákazníkem je spotřebitel, má zákazník právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí (posledního dodávaného) zboží, ledaže jde o

- zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka, anebo
- opravu nebo údržbu provedenou na žádost zákazníka

 Odstoupení od smlouvy může zákazník učinit i formulářem, který je přílohou tohoto návrhu.

 Cena zboží bude zákazníkovi vrácena stejným způsobem, jako byla hrazena, neurčí-li zákazník výslovně v rámci odstoupení jiný způsob. Cena zboží bude vracena až po vrácení zboží, popř. po prokázání, že zboží bylo odesláno zpět provozovateli.

 V případě odstoupení od smlouvy hradí zákazník náklady spojené s navrácením zboží, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; nárok na vrácení nákladů na přepravu zboží při dodání má jen do výše nejlevnější varianty přepravy.

 Zákazník má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

 Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto Všeobecných podmínek bez předchozího upozornění, s tím, že pro každou objednávku je platné znění zveřejněné na e-shopu v době zadání objednávky zákazníkem.

 

[ Nahoru ]

PROVOZNÍ PODMÍNKY PROTEKTOROVANÝCH PNEUMATIK

Protektorované pláště jsou výrobcem na boku trvale označeny. Další pokyny pro jejich užívání, údržbu a skladování jsou uvedeny v oddílu TECHNICKÝ RÁDCE.

Provozovatel upozorňuje zákazníky, že protektorované pláště:

 • smějí být používány do rychlostí daných výrobcem vyznačenou rychlostní kategorií;
 • musí být vždy řádně nahuštěny, jejich huštění a nosnost jsou stejné jako u pneumatik nových, nebo dle parametrů daných výrobcem;
 • musí být namontovány na nepoškozených a čistých ráfcích příslušných rozměrů a typů;
 • ve  dvojité montáži musí být použity shodné pneumatiky;
 • do plášťů musí být  montovány duše shodných nebo dovolených rozměrů;
 • u bezdušového provedení pláště je zaručena neprůchodnost vzduchu s výjimkou pláště s opravou patky;
 • pláště nelze dodatečně prořezávat;
 • protektorované pláště nesmějí být  použity na přední nápravě autobusů třídy II. a III. (kategorie M2, M3) a dále na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných v bodě 220 301 Přílohy B Dohody ADR;

Provozní podmínky se dále řídí vyhláškou č. 341/2002 Sb. a ostatními souvisejícími předpisy.

Pláště je nutné před jejich montáží na automobil skladovat dle předpisu pro skladování pneumatik, tzn. v suchých, chladných prostorách bez přístupu světla a tak, aby nedocházelo k jejich trvalé deformaci, viz. TECHNICKÝ RÁDCE.

Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto Provozních a skladovacích podmínek bez předchozího upozornění, s tím, že pro každou objednávku je platné znění zveřejněné na e-shopu v době zadání objednávky zákazníkem.

[ Nahoru ]

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě, že se při převzetí zboží zákazníkem anebo po převzetí zboží v záruční době vyskytnou vady zboží, může zákazník uplatnit reklamaci. Na reklamované zboží není provozovatelem zajišťována přeprava od zákazníka, nedohodnou-li se strany jinak.

Podmínky přijetí a vyřízení reklamace:

 • Provozovatel je oprávněn před vyřízením reklamace zboží požadovat prokázání, že jde o zboží zakoupené od provozovatele.
 • Zákazník je povinen na zboží zřetelně (nejlépe křídou) vyznačit reklamovanou vadu.
 • Reklamace se uplatňují v provozovnách provozovatele.
 • Reklamované zboží je zákazník povinen doručit provozovateli zabalené do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží.
 • V případech, kdy nelze jiným způsobem zjistit příčinu reklamované vady, je provozovatel oprávněn za tímto účelem zboží rozřezat či jinak narušit, ledaže by to zákazník předem písemně odmítl.
 • Reklamace je provozovatelem vyřizována do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě.

·         Po vzájemné dohodě může být po přijetí reklamace zákazníkovi poskytnuta provozovatelem okamžitá náhrada zboží in natura, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě oprávněného zamítnutí reklamace provozovatelem zaplatí provozovateli náklady na tuto náhradu a její dopravu k zákazníkovi. V případě uznání částečného plnění reklamace (např. v případě z části opotřebené pneumatiky) se zákazník převzetím zavazuje k uhrazení rozdílu nákladů na nákup této náhrady vč. její dopravy k zákazníkovi a uznané výše částky reklamace.

 • Reklamace nevyzvednuté do 14-ti dnů od oznámení jejich vyřízení zákazníkovi budou provozovatelem uskladněny na náklady zákazníka; nevyzvedne-li si zákazník zboží do 30-ti dnů od oznámení vyřízení reklamace, je provozovatel zboží oprávněn na náklady zákazníka zlikvidovat.
 • Pokud byla reklamace neoprávněná, provozovatel naúčtuje zákazníkovi náklady na lokalizaci a opravu závady. Zákazník je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14-ti dnů od výzvy provozovatele.
 • Odpovědnost provozovatele za vady je vyloučena v případě:
  • neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu,
  • při neodborném zacházení s ním (např. najetím na ostrý předmět, protáčením kol v terénu, nesprávně seřízenými koly, brzdami a výkyvnými polonápravami, odřením o okraje chodníku, poškozením uvolněnými částmi vozu, sněhovými řetězy, havárií vozidla, poškozením cizími tělesy, která vnikla mezi pláště při dvojité montáži, průrazem pláště, poškozením patky pláště, narušením olejem, plastickými mazivy, pohonnými hmotami a jinými chemikáliemi).
  • provedení dodatečné opravy zákazníkem bez souhlasu provozovatele,
  • bylo-li vadné místo zákazníkem bez souhlasu provozovatele rozřezáno nebo jinak poškozeno.

Nároky zákazníka z vad zboží:

Práva z vad zboží u zákazníka, který je spotřebitelem:

Provozovatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je provozovatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Zákazník sdělí provozovateli, jaké právo si zvolil, při reklamaci vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu provozovatele; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu provozovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může provozovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může provozovatel odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

Neodstraní-li provozovatel vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu provozovatele. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nového zboží vrátí zákazník provozovateli na jeho náklady zboží původně dodané.

Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu přiznáno nebude. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruční doba běží od dodání zboží zákazníkovi; bylo-li zboží odesíláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než provozovatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu u provozovatele nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka vnější událost.

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu bez předchozího upozornění, s tím, že pro každou objednávku je platné znění zveřejněné na e-shopu v době zadání objednávky zákazníkem.

[ Nahoru ]

Aktuality

Vstup pro dealery

Pneu-komplex.cz: Elektronický obchod s pneu a protektory

Vyhledávání